"הסעודה האחרונה" מתוך כתב יד של הברית החדשה, צרפת,המאה ה־15