פרק שני: כתבי הקודש

פרק שני : כתבי הקודש היהדות , הנצרות והאסלאם מבוססות על ספרים קדושים . ספרים אלה עוסקים בתולדות האדם , בתולדות המו c ובתולדות הדתות , שנדונו בפרק הראשון ; וכן בחובות המאמין ויסודות האמונה , שיידונו בפרקים הבאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית