ק0ע מתוך הסירה (ביוגרפיה) של ?Na:1n? מחמד,מאת אבן השאם