אלפ 1 עולי רגל מוסלמים נאספים מסביב לכעבה במכה במהלך תפילת ערב,פברואר 2002