א. כיצד החלו חיי האדם בעולם?

ספר בראשית מתאר כיצד פיתה הנחש את חווה לאכול מפרי עץ הדעת . הנחש סיפר לה , כי האכילה מפרי העץ לא תביא למותה , כפי שהזהיר האלוהים , אלא דווקא תגרום לה להבחין בין טוב לרע ולהידמות לאל עצמו . חווה אכלה מפרי העץ , ואחר-כך גרמה לאדם לאכול ממנו . חטא האכילה מפרי עץ הדעת עורר את זעמו של האל , והוא העניש אותם בעונשים קשים . האל קבע , כי הם וצאצאיהם לא יחיו לנצח , ובמהלך חייהם יעבדו קשה כדי להתקיים . בנוסף , גזר אלוהים על חווה ועל שאר הנשים , כי יסבלו מכאבי לידה ויהיו נתונות למרות בני זוגן . בספר בראשית פרק ג נאמר : "א והנחש , היה ז £ ט 1 , מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים ; ויאמר אל האשה : אף כי אמר אלהים : לא תאכלו מכל עץ הגן . ב ותאמר האשה אל הנחש : מפרי עץ הגן נאכל . ג ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו- ולא תגעו r \ תמתון . ד ויאמר הנחש אל האשה : לא מות תמתון . ה כי ידע אלהים כי ביום אכלכם מטנו ונפקחו עיניכם,- והייתם כאלהים ידעי טוב ורע . ו ו תךא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל , ותלןח מפריו ותאכל ; ותתן גם לאישה עמה ויאכל . ז ותפקחנה , עיני שניהם וידעו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית