פרק ראשון: סיפורים מכוננים

פרק ראשון : סיפורים מטעים כיצד החלו חיי האדם בעולם ? כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותיאיזם ? כיצד נוצרה קהילת המאמינים בכל אחת מן הדתות ? בפרק זה נכיר את סיפורי שלוש הדתות , הנותנות תשובות לשאלות אלה , הסיפורים מופיעים בספרי הקודש של שלוש הדתות וכן בספרות דתית ענפה שנכתבה במהלך הדורות . סיפורים אלה נקראים "מכוננים" משום שהם מסבירים לקהילת המאמינים מהם שורשיה ומהי משמעות קיומה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית