אל אחד ושלוש דתות

לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד מס ח /// המרכז לטכנולוגיה חינוכית לחיות כארז הקודש להטר ולכבד אל אחד ושלוש דתות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית