תל ברור

שנתגלו בתל . שלוש מהן כתובות בכתב הקיפרי - מינואי , שרווח במאות ה - 12 - 13 לפנה"ס . הכתובות מאז המאה ה - 9 לפנה"ס קרובות בכתבן לכתב העברי הקדום . נראה שהמאה ה - 10 לפנה"ס היתה תקופת מעבר מן התרבות והשלטון הפלשתיים לניב שמי ולתרבות הכנענית . הממצא העיקרי הנראה בשטח הוא שער העיר התחתית מתקופת הברזל ב' . הוא נשתמר היטב , ושוחזר בידי משלחת החפירות . מקום השער נמצא במזרחו של התל . הוא מקורה בגג ומגודר . השער דומה בתכניתו ובמידותיו לשערים שנתגלו בתל גזר , בתל מגדו ובתל חצור , הקשורים בפעילות הבנייה של שלמה , אלא שבשערים אלה נוסף מגדל לפני שלושת חדרי השער . השער בנוי לבנים בלתי צרופות , על מסד של אבני גזית , ומורכב משני מגדלים ובהם שישה חדרים - שלושה בכל אחד מהם . רוחב מעבר השער הוא 5 מ' . מן השער נמשכת צפונה חומה בעובי של 8.7 מ'. החומה מדרום לשער צרה יותר . השלב הראשון של השער בתל אשדוד הוא כנראה מן השליש האחרון של המאה ה - 10 לפנה"ס . שלב זה חרב אולי בידי עזיהו מלך יהודה . תל ברור חורבות כפר ערבי נטוש שנבנה על שרידי יישוב קדום , במרכזו של מישור הסחף של נחל שקמה ( נ"צ 1152.1084 ) , ממערב לכ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור