מצודת יואב

בתל נתגלו חרסים רבים מסוף המאה ה - 7 לפנה"ס , לרבות קרמיקה יוונית רבה , אך הממצא החשוב ביותר שנחשף בו הוא שישה אוסטרקונים כתובים עברית . באוסטרקונים אלו נזכרים שמות עבריים - חשביהו , הושעיהו , [ ע ] בדיהו - ומכך החוקרים מסיקים שבזמנו של המלך יאשיהו התפשטה יהודה לא רק צפונה ודרומה , אלא גם מערבה , עד לחוף הים . האוסטרקון המעניין ביותר הוא מכתב בן 14 שורות , המכונה"מכתב הקוצר " . הקוצר העני פנה במכתב אל מפקד המצד , והתלונן על אחד משריו , שלקח ממנו את בגדו בתואנה כי לא השלים את מכסת הקציר . הקוצר מעיד עליו את חבריו שקצרו עמו , ומבקש שבגדו יוחזר לו . הסגנון הוא מקראי , והכותב ( כפי הנראה סופר שהקוצר העני הכתיב לו את תלונתו ) רומז לחוקת התורה :"אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו . כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו ... והיה כי - יצעק אלי ושמעתי"( שמות כב , כה - כו ) . פרט ללשון המקראית , ולהסתמכות על חוקת התורה , העובדה שאדם עני יכול היה להתלונן על שר צבא יש בה כדי להעיד על יחסי השלטון הצבאי עם העם בתקופה ההיא . לדעת החופר ישבו במצד חיילים יוונים שכירים , והוא ננטש כפי הנראה בשנת 609 ל...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור