שמות ערביים

שמות ערביים במדריך ישראל החדש מופיעים שמות רבים בערבית ( אתרים וכן אישים ) , ואולם אין זה פשוט לחפש שמות בערבית בשפה העברית . אותיות רבות בשפה הערבית אינן קיימות כלל בשפה העברית , ולכן ניסינו להקל על הקורא , ולהסביר את שיטת התעתיק של השמות בערבית , ואת אופן הגייתם . כדאי לשים לב במיוחד לאופן הגיית אותיות אלה : להלן לוח התעתיק הערבי - עברי הנקוט במדריך : א כמו אבו 1 א בלתי מבוטאת , כמו ח'אלד , ג'האד , ג'אלא 431 א מבוטאת , כמו עם שווא ב ע4 ג'כמו ג'ירפה ( ג'בל , סג'רה ) ] ד נ  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור