החי בעמקים , במישורים וברמות באזור הים - תיכוני

כושר הסתגלות לתנאים המשתנים , התרבו והרחיבו את תחומיהם . לעתים אף שינו את מקום חיותם ; דרור הבית וסנונית הרפתות עשו כן עוד בימי קדם והמירו את נופי הסלעים במשכנות האדם . אנפית בקר , מגלן חום , נקר סורי , דוכיפת , שחרור ועורבני אימצו לעצמם מקומות חיות חדשים רק במחצית השנייה של המאה ה - .20 כך גם אשף - העטלף שהחל להתגורר בסדקים בתוך בתים . ועוד ראוי לציון , כי בעלי חיים אינם מצייתים באופן מוחלט לכללי תפוצה ואינם מוגבלים לגבולות ; הם עשויים לנוע כה וכה , ולהימצא לעתים הרחק מחוץ לתחום המחיה שלהם . החי בעמקים , במישורים וברמות באזור הים - תיכוני החי בכרי מרעה , בשדות ובשרידי הביצות . בתחומי האזור הים - תיכוני , בין ההרים ובשוליהם , משתרעים עמקים ומישורים : עמק יזרעאל , מישור החוף ועמק חולה . העצים והשיחים הטבעיים הושמדו באזורים אלה עד תום , עוד בימי קדם , כדי להכשיר את השטח ולהופכו לאסם התבואה של ארץ - ישראל . כיום משתרעים באזורים אלה בעיקר שדות חקלאיים . עולם החי בנופי השדות שונה במידה רבה מזה המצוי בתחום ההררי הים - תיכוני . הוא דומה יותר לזה המצוי באזורים שבהם משתרעים מרחבי עשב וכרי מרעה ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור