צומח הגרומוסולים

לבית גדול זה אופייני ריבוי של צמחים חד - שנתיים . יש בו צמחים אנדמיים רבים , כגון דרדר הקורים , תורמוס ארצישראלי ואירוס הארגמן . תנאי הנביטה של הצמחים טובים , ושיעור הכיסוי הצמחי בחורף גבוה מאוד - 9500 - .10000 בקרקעות החמרה במישור החוף הדרומי התפתח נוף דמוי סונה המורכב בעיקר מעצי שיזף מצוי ומצומח עשבוני - זקנן שעיר . השיזף גדל , נוסף על כך , גם בגבעות כרכר ובקרקעות גרומוסול לכל אורכו של מישור החוף . צומח הגרומוסולים המישורים האלוביאליים במישור החוף מעובדים ברובם , והצומח הראשוני בהם הושמד כנראה לפני זמן רב , וכיום לא נשאר ממנו שריד . הקרקע במישורים אלה חרסיתית , פורייה ובעלת כושר רב לנשיאת מים . לעתים הניקוז בקרקעות אלה גרוע , והתוצאה היא ליקוי באוורור . בשל תכולת החרסית הגבוהה תופחת הקרקע לאחר הרטבתה ומתכווצת עם התייבשותה , וכך נוצרים בה סדקים . בסדקים אלה " נשפכת"קרקע מן האופק העליון אל האופק התחתון , ולפיכך מתערבבת הקרקע והיא חסרת צביון ברור . הצומח של קרקעות אלו כיום הוא צומח סגטלי - צמחי שדות וצמחי באשה - והחברה השלטת בו היא חברת ינבוט השדה וחוח עקד . זוהי חברה של עשבי בדאשה המלו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור