צומח חוף הים

צומח מישור החוף נחלק לשתי קבוצות עיקריות : קבוצה אחת כוללת את בתי הגדול של חוף הים עצמו . בבתי גדול אלה נודעת לקרבת הים , על כל השלכותיה , השפעה מכרעת על הצומח , ואילו לסוג תשתית הקרקע נודעת בהם חשיבות משנית בלבד ; הקבוצה השנייה כוללת את בתי הגדול הפנימיים של מישור החוף , שבהם נחלשת השפעתו הישירה של הים ועולה חשיבותם של גורמי הקרקע בקביעת סוגי הצומח . צומח חוף הים בקרבת הים נושבות רוחות חזקות , הנושאות עמן רסס מי ים מלוח . כמות הרסס והשפעתו על הצמחים רבה ביותר בקרבת הים , ואילו במרחק של כמה עשרות מטרים מן החוף והלאה פוחתת השפעתו . על פי השינוי בעוצמת הרוחות וברסס , גדלים הצמחים בחגורות צומח המקבילות לחוף . לחגורות הקדמיות אופייני צומח חוף מיוחד , העמיד בפני רוחות רסס מי הים . רצועת החוף של אזור ההצפה של הים מלוחה , וכמעט לא גדל בה דבר . לעתים נמצאים ברצועה זו צמחי זוגן לבן . צמח זה , הנפוץ בחופי סיני ובשולי מלחות חוליות , חדר בשנים האחרונות צפונה , לחוף הכרמל . חגורת הצומח הראשונה הקרובה לים היא חברת המלחית האשלגנית ולפופית החוף . בעורפה של חברת צומח זו , ברצועה צרה , שולטת בדרך כלל חב...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור