מפתח השמות הגיאוגראפיים

מפתח השמות הגיאוגראפיים אבו עיוש , 204 , 171 אביעזר , 285 , 282 , 280 אבל , 8 , 96 , 90 וו , 29 ו אבל אל קמח , 151 אבל בית מעכה , , 257 , 151 , 41 , 21 287 אבלה , 115 , 111 אבל השטים , 91 אבל כרמים , 211 , 90 אבל מחולה , 245 אבן אבראק , ; 100 ראה גם בני ברק אבן בהן בן ראובן , 204 , 166 אבן הזחלת , 91 אבן העזר , 220 , 65 אבסקב , 56 אגניא דקדש , 104  אל הספר
יד יצחק בן-צבי