נספחים

נספחים נספח א ; לוח כרונולוגי נספח ב : רשימת היישובים בתקופת המקרא רשימת הקיצורים הביבליוגראפיים רשימת היישובים בתקופת המקרא להלן מובאת רשימתם של היישובים בתקופת המקרא , שזיהוים נקבע בצורה סבירה . שמות המודפסים בפיזור אינם נזכרים במקרא . נקודות הציון שבטור האחרון מתייחסות לרשת הקואורדינאטות הישראלית .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי