ג . מלכי יהודה האחרונים

ג . מלכי יהודה האחרונים מסעו של סנחריב ייצב את המערך המדיני בארץ ישראל לתקופה ממושכת . מסוף ימיו של חזקיהו ומימי מלכותו הארוכה של מנשה אין בידנו ידיעות על שינויים כלשהם . יהודה היתה עתה אחת הממלכות הבודדות בארץ ישראל , אלא שהיתה משועבדת לחלוטין לאשור , 45 יי אהרוני , כתובות ערד , ירושלים _תשל-ו , עמי 46 . 53-52 מי כוכבי , יהודה , שומרון וגולן — סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"דו , ירושלים תשל"ב , עמי , 82-81 מסי 248 ו 47 . 250 אזורים אלה אורגנו במסגרת מהלכם של ואדיות , והבדיל ביניהם קו פרשת המים . ראה : 3 \ ' 1 , 7 >/ ו \ 1 _, 1 ( _001 3326-33 . קק 1 , 1 ( 1974 ) , ו ; , 41 ' וראה שם במיוחד המפה שבעמי . 29 48 ראה : 51 . וו 21 , . ק 1 , 5 , 450 # , 80 ( 1940 ) , ו 81 תי 49 \\ ' . _? _^ 11 ייתק , כי בתופעה זו קשורה חריתת המעגלים שעל רבות מן הידיות שטבועות בהן טביעות ממלכתיות . מעגלים אלה — שלא בטביעות שהוטבעו בבית הירצר עור לפני _צריפת הקנקן בתנור — נחרתו במחוגה מיוחדת אחרי הצריפה . ושמא משמעותם פסילת הקנקן לשימוש הממלכתי והתרתו לשימוש אזרחי ? שהגיעה לשיא גדולתה והתפשטותה בימי אסךחדון ( 669-681...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי