ב. טביעות 'למלך' ומשמעותן הגיאוגראפית־המנהלית

ב . טביעות 'למלך' ומשמעותן הגיאוגראפית המינהלית על חלוקה מינהלית חדשה של ממלכת יהודה בימי חזקיהו אפשר ללמוד מן החותמות הממלכתיים הטבועים בקנקני אגירה רבים שנמצאו בתלים שונים ביהודה . במרכז הטביעות האלו מופיע סמל , בין חיפושית ( חרפושית ) בעלת ארבע כנפיים ובין _גלגל החמה בעל קרניים ושתי כנפיים . הכתובות , שלא כצורת הסמל , שוות בסוגים השונים של הטביעות ; מעל לסמל מופיעה הכתובת ילמלך , ומתחת לסמל כתוב אחד מארבעת השמות האלה ; חבר 1 ן ( חברן , ( שובה , זיף ( גם זף ) וממשת . על משמעותן של טביעות חותם אלו הובעו דעות שונות . אחת מהן גורסת , כי לפנינו קנקנים בעלי מידה אחידה לצורכי מס , שנוצרו בבתי יוצר ממלכתיים בארבע הערים הנזכרות . לפי דעה אחרת היו בארבעת המקומות האלה כרמי מלך , שתוצרתם אוחסנה בקנקנים אלה . אחרים סבורים , שארבעת השמות מציינים מרכזים מינהליים או ערי מסכנות לריכוז היבול שהועלה מס . פירוש תפקידן של הטביעות קשור בשאלת זמנן . לפי הממצא הארכיאולוגי במקומות השונים אפשר לייחסן לשנים שקדמו למסע סנחריב . . 1 זמן הטביעות אפשר לתארך את הטביעות לפי החפירות והנתונים האלה : ( א ) ךמת ךחל טבי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי