א. מסע סנחריב

א . מסע סנחריב מותו של סךגרן ועלייתו של סנחריב בשנת 705 לפני סה"נ הביאו לסידרה של מרידות ברחבי הממלכה . חזקיהו מלך יהודה התייצב בראש הקושרים בארץ ישראל . הופעת שליחיו של מרדף בלאךן מלך בבל בירושלים ( מל"ב כ : יב-יט ) קשורה במרד זה , שנתמך כרגיל על ידי מצרים ( ישי ל : א-ה ; לא : א-ג . ( מבין ערי פלשת הרימה עתה אשקלון את נס המרד , ואנשי עקרון הצטרפו לקושרים ( וראה להלן . ( דומה , כי חזקיהו קיווה להחזיר לממלכה את המעמד שהיה לה בימי עוזיהו , וכי ביקש להרחיב את השפעתו בפחוות האשוריות שבשטחיה של ממלכת ישראל , כפי שנרמז במסופר על התיקונים שעשה בפולחן ( דה"ב ל : א-יב . ( חזקיהו הבין את הסיכון שקיבל על עצמו , כפי שמעידות הכנותיו המדוקדקות לקראת המערכה . מפעלו המפורסם ביותר הוא חציבת נקבת השילוח בירושלים להזרמת מימיה של עיךגיחון לתוך העיר ( מל"ב כ : _כ,- דה"ב לב : ל . ( חומות העיר חוזקו בחפזון , כפי שמעידה העובדה , שאבני הבתים שבקירבת החומות שימשו כחומר בנייה ( יש' כב : ח-יא . ( יש מקום להניח , כי האורוות שעשה לו ( דה"ב לב : כח ) שימשו בראש וראשונה להגדלת מספר הסוסים לרכב הצבאי . כן אנו קוראים ע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי