י. מסעות תגלת־פלאסר הג' וירידת ממלכת ישר...

י . מסעות תגלת פלאסר הג' וירידת ממלכת ישראל עם מותו של ירבעם הבי ורצח בנו זכריה בשנת , 748 בקירוב , בא הקץ על בית יהוא , שמשל בישראל קרוב למאה שנה . עתה החלה ירידתה של ממלכת ישראל , שלבשה צורת שואה בימי תגלת פלאסר הגי מלך אשור 727-745 ) לפני סה"נ . ( תגלת פלאסר הג' ד ; חיה את שאיפות ההתפשטות של אשור והיה לאבי האימפריה האשורית הגדולה , שבמרוצת הזמן בלעה את הממלכות הקטנות של סוריה _וארץ ישראל . תגלת פלאסר היה הראשון שלא הסתפק בהכנעת המלכים השונים , בקבלת מסים ובמסעות שוד , אלא התחיל בסיפוח שטחיהם לאימפריה האשורית , בהופכו את ארצותיהם לפחוות , ובהן מושלים אשוריים . כן היה הראשון שיזם חילופי אוכלוסין בשיעור ניכר בשכבות העליונות של הארצות שסופחו . בעקבות פגישתו הראשונה עם מדינות המערב הכירו מלכיהן בריבונותה של אשור . בכתובות תגלת פלאסר לא נאמר כיצד פרצה המלחמה , אבל ידוע , כי בעת מסעו כבש את צפון סוריה , הגיע עד הרי לבנון ואמנה וייסד פחוות אשוריות בממלכת חמת . ברשימת המלכים שהעלו מס לאשור נזכרים גם מלכי גבל , צור , ךצין מלך ך _^ _עזק , מנחם מלך עזמרון 3 ) חת _6 וז , ( _831 ואף מלכת הערבים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי