ט. חרסי שומרון

ט . חרסי שומרון ידיעות טופוגראפיות חשובות על הר אפרים בימי בית יהוא אנו שואבים מכתובות מיוחדות במינן שנמצאו בחפירות שומרון : חרסי שומרון . בבניין מחסנים של מצודת שומרון נמצאו 63 חרסים , ועליהם ציון משלוח של כמויות יין ושמן . הכתובות כוללות תאריך , שמות מקומות ומשפחות , שמות אנשים , ולעתים ציון סוג המשלוח , כגון 'נבל יין ישן' או ינבל שמן רחץ . ' אפשר לחלק את הכתובות לשתי קבוצות : קבוצה אחת משנות 0-9 ו וקבוצה אחרת משנת . 15 והרי דוגמאות של שתי הקבוצות : קבוצה . /< בשת התשעת . מקצה . לגדיו . נבל . ין . ישן . קבוצה כ.- בשת _. \ ד מחלק . לאשא . אחמלך . חל ץ מחצרת . הנוסח של חרסים אחדים שונה מסכימה זו . בחרסים מסי 2-1 כתובים שמות אחדים ואחריהם מספרים . להלן ה נוסח של חרס מסי ו ; 95 קלאי ( לעיל , הערה , ( 80 עמי גגנ : הנ"ל , אנציקלופדיה מקראית , ה , טורים 0 , 7 _> 1 ? 1 1045-1044 ז 32 11 , 68-74 , 114 0 . . 1 . \ 1 . _/<\\ _6 $ . קק 1960 , ח _£ _) 0 וז _01 . 501011 1 . 0 קק 0 / 111€ _00 ו 96 _^ , 0961 ראה 5-17 : קק 97 _? . _^ . 01058 8114 ! 8010 5 , 450 # , 142 ( 1956 ) , ראה 398-400 : . קק 8...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי