ח. מחוזות יהודה

ח . מחוזות יהודה היום מוסכם , למעשה , על כל החוקרים , שצדק אלט בהנחתו , שרשימת ערי יהודה ביהוי טו : כא-סב שהשתמש בה העורך להשלמת תיאורה של נחלת יהודה יסודה בחלוקה המינהלית של ממלכת יהודה . יש רק חילוקי דעות על פרטי הרכבם של מחוזות אלה ועל זמן הרשימה . הרשימה מחולקת לפי ארבעת האזורים הגיאוגראפיים המקובלים של יהודה . בראש בל איזור באה כותרת מפורשת : 'בנגבה' ( מחוז אחד , ( 'בשפלה' ( שלושה מחוזות , ( 'בהר' ( שבעה מחוזות , לרבות בנימין ) ו'במדבר' ( מחוז אחד . ( בסוף כל קבוצת ערים בא סיכום מספרי . בנוסח ערד ( וראה לעיל , עמי ( 253 נתגלתה מצודה מטיפוס זה , שהוקמה בשלהי המאה הה י ושימשה עד שלהי ימי בית ראשון . המצודות הקדומות יותר נבנו לפי תכנית אחרת . 72 עם זאת ראוי לציין , כי הקיראמיקה שנתגלתה באתרה ביישובים המבוצרים הקטנים הללו היא בעיקר מן המאה הזי לפני סה"נ . ראה : . ס £ 0 _1311€ \ } _?> 1 . י 111€811 _(} חו 1 4 _£ _71€1 < 1 ! _111€ ז _^ 0 ( 10 ז ! 1 ח _? ו 1972 1 ,. £ . 5 _( 3 § £ 1 , 4 / _10 , ץ _£ ? $ 11 _ץ / ח 11 : 6515 , 1-131 _^ 31 x 1 _0 ג 7 מאז רצח זכריה בשנת 748 ועד כיבוש שומרון ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי