ז. בית־יהוא ואחרית ממלכת ישראל 721-842) ...

ז . בית יהוא ואחרית ממלכת ישראל 721-842 ) לפני סה"נ , בקירוב ) עם עלייתו של בית יהוא בישראל הקיץ הקץ על מדיניותם של עמרי ואחאב . לאחר רצח איזבל ואחזיהו הורעו היחסים בין ישראל ובין צור ויהודה , ויחסי הכוחות בין ישראל לדמשק הלכו ונטו לטובת ארם . זמן מה לפני כן עלה חזאל לשלטון בדמשק , ועלה בידו לעמוד בפני התקפות האשורים . שלמנאסר הג' מתפאר בכתובותיו , כי בשנתו השמונה עשרה 841 ) לפני סה"נ ) שם מצור על דמשק והשמיד את גינותיה סביב , אך את העיר עצמה לא כבש . במסע זה עברו צבאות אשור בפעם הראשונה בטריטוריה ישראלית . מדמשק התקדם שלמנאסר להר חורן , בהחריבו ערים לאין ספור . הכוונה מן הסתם לתחומי ארם דמשק שבצפון עבר הירדן ולערים הרבות של הבשן . על מסע זה מוסבים , כפי הנראה , דברי הושע י 'כשד שלמן בית אךבאל' ( י : יד . ( משם המשיך שלמנאסר להר 3 על ךאס שעל שפת הים , מקום שם הציב מצבה מלכותית וקיבל מס מצור ומישראל . מקובלת ההנחה , כי הכוונה למעבר על נהר _אל נלב , 50 אולי זה פרק הזמן שמלך יהורם בחיי יהרשפט אביו סמוך לשנת . 850 ו 5 ראה : 280 . ק £ 7 , א 4 הוא הנהר ליקוס שבמקורות ההלניסטיים , _כ 0 ו ק"מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי