ו. התמרדות מואב בימי מישע

ו . התמרדות מואב בימי מישע המלחמות בארם בסוף ימי אחאב ואובדן חלקים מעבר הירדן הביאו למרידת מואב . על השתחררותה של מואב מעול ישראל אנו למרים מן המקרא ( מל"ב א : א ; ג : ר-כז ) וממצבת מישע מלך מואב . מצבת מישע , שנתגלתה בשנת 1868 בחורבות ריבון , היא מצבת נצחון יחידה במינה של אחד ממלכי מואב בתקופה הישראלית . מלבד נתונים היסטוריים היא מכילה פרטים טופוגראפיים רבים על המישור שמצפון לארנון , איזור המריבה המסורתי בין מואב לישראל ( וראה מפה . ( 27 לפי מצבת מישע פרצה המרידה עוד בימי אחאב . מישע ואביו כמשיח מלכו בריבון שבדרום המישור , אך מואב היתה משועבדת לישראל בימי עמרי ובמשך 'חצי ימי בנה . ' מכאן , שעם השתחררות מואב אחרי מות שלמה — ואולי רק בימי בעשא , כפי שעולה מדבריו של מישע על שלושים שנות שלטונו של אביו — עבר לידי מואב גם חלקו הדרומי של המישור , עד ואדי אל ואלה , בקירוב . צפונה משם , _במטרות , היתה אוכלוסייה ישראלית בשעה שקרית היתה מואבית ( שורות . ( 13-10 בימי עמרי , עם התחזקותה של ממלכת ישראל , שוב נכבשה מואב , אך דיבון נשארה מקום מושבם של מלכי מואב המשועבדים . מכאן עולה בבירור , כי הגבול...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי