ה. המלחמות בארם ובאשור

ה . המלחמות בארם ובאשור בימי אחאב , בן זמנו של יהושפט , זכתה ממלכת ישראל לשגשוג והגיעה לעוצמה ניכרת . היריב העיקרי שקם לאחאב היה בן הדד מלך ארם דמשק , שאיים בתקופה מסוימת על עצם קיומה של ממלכת ישראל . בן הדד היה מן הסתם תוארם של מלכי דמשק , ולא שמם , כפי שמעידה העובדה , כי בכתובות _שלמנסר הוא נזכר בשם הךךעזר . המלחמות המתוארות במקרא התחוללו , כנראה , קרוב לסוף מלכותו של אחאב , אף שאין בידנו נתונים כרונולוגיים מדויקים . בשלב מסוים הטיל בן הדד מצור על שומרון עצמה , אלא שלא עלה בידו לכבוש את העיר , ונסיגתו נהפכה למפלה ( מל '' א כ : א-בא . ( כעבור שנה שוב נפגשו צבאות ישראל וארם , הפעם בקירבת אפק — כנראה עין גב שבשפה 194-197 57 . קק / £ / . _\ ( 1955 ) , _, ת _5161 ח 58 // .. / . _^ _3126 ראה 1 -ז _^ 0 א / מ 1 _\({ . = 7 _> 1 ? 811 ) 1 _? 0 / 1 _^ 1 _^ , 4 # ! £ _-7 > . קק 3 1942 , ו 35 ( ח _111 / , 01141716 _\ _16 ח . // _, _1€10 י 1 , _0 ' ו 1 8 1 ץל . _? . /> 111 _י \\ . 328 {{ . קק 1961 , _* ז _6 _* \ 0 א 59 £ _051 , ראה : אנציקלופדיה מקראית , ד , טורים 320 { . ; 928-925 . קק £ 7 , א 40...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי