ד. בית־עמרי,842-878) בקירוב)

ד . בית עמרי , 842-878 ) בקירוב ) עם עלייתו של בית עמרי חלו שינויים מפליגים במדיניותה של ממלכת ישראל וביחסים בינה ובין יהודה והממלכות השכנות . אחד ממעשיו הראשונים של עמרי היתה העברת בירת ממלכתו מתרצה ההרוסה , _שהיתה אולי מעיקרה קשורה בבית בעשא . מקומה בקצהו המזרחי של הר אפרים היה מרוחק מכדי לנהל את ענייני הממלכה ביעילות . ואולם , עמרי לא חזר לאחר המרכזים הקדומים של הר אפרים — כמו , למשל , שכם — אלא ייסד בירה חדשה בשמרון , החולשת על הצמתים המערביים של הר אפרים , כ 10 ק"מ מצפון מערב לשכם . מעשה זה היה רומה למעשה דויד בבחירת ירושלים לבירת ישראל , כלומר , עיר שלא היתה קשורה במסורות שבטיות ישנות , אלא היתה קניינו היחיד של בית המלוכה . במקום _היתה , כנראה , אחוזה של איש ששמו עס ? 5 ר , שהיה אולי קשור במשפחת שמרון משבט יששכר ( וראה לעיל , עמי 95 ו (> . ( ייתכן , שמוצאו של עמרי היה משבט יששכר , כמו השושלת שלפניו ( מל"א טו : כז , ( ואולי זו הסיבה , שהפך את יזרעאל , בירתו הקדומה של יששכר בעמק , לבירתה השנייה של הממלכה , שבה היה לו בית החורף , כנגד _בית הקיץ שבשומרון ( עמוס ג : טז . ( בחירתה של ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי