ג. ביצורי רחבעם

ג . ביצורי רחבעם רשימת הביצורים של רחבעם , שנשתמרה בדה"ב יא : ה-יב ללא ציון זמנה , נתחברה , כפי הנראה , אחרי מסע שישק , אף על פי שבמקרא היא מופיעה לפני הסיפור על מסע שישק . הרשימה מכילה חמש עשרה ערים , שחולקו לפי נקודות מפתח איסטרטגיות ( וראה מפה . ( 26 חברון , בית צור ובית לחם שוכנות ליד הדרך הראשית ברכס של הו י יהודה . עיטם , _ףוקוע _וץיף הגנו על מבואות מדבר יהודה . על הדרכים השונות לשפלה ולפלשת הגנו ארורים , עךלם ושובו ו ובגבול פלשת נבנתה שורה רצופה של ערים : לכיש , מרשה וגת בדרום , עזקה , צךעה ואילון בצפון . מכל אלה רק גת לא זוהתה בוודאות . קשה להניח , כי הכוונה לגת פלשתים , כרעת רוב החוקרים , שבן עיר זו , בין אם היא זהה עם תל צפית ( תל א צאפי ) ובין אם נמצאה במקום אחר , היתה צריכה להיות ממערב לקו הביצורים של רחבעם בשפלה . כן ברור , כי בימי שלמה גת עדיין היתה פלשתית ( מל"א ב ; לט , ( ולא זו בלבד שלא נאמר דבר על כיבושה , אלא אף דברי עמוס על חורבנה של גת פלשתים ( ו : ב ) סותרים את ההנחה , שכבר במאה היי לפני סה"נ היתה עיר זו מצודה ישראלית . לעומת זה חסר ברשימת רחבעם ציון מקומו של תל א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי