א. בית־ירבעם ובית־בעשא) ,928-882 בקירוב1...

א . בית ירבעם ובי ת בעשא ) , 928-882 בקירוב 1 ) ממלכת ישראל כללה עתה את כל שבטי הצפון : בית יוסף , שבטי הגליל ושבטי _עבר הירדן . ממלכת יהודה כללה רק את שבטי הדרום : יהודה ושמעון וכן בנימין . בחלוקה זו נקבעה אפוא מסגרת ממלכתית ליחידות הגיאוגראפיות השבטיות שמלפני הקמת הממלכה המאוחדת , שנשארו יחידות מינהליות גם בימי שלמה . השינוי היחיד חל באיזור בנימין , שעבר ליהודה ( מל"א יב : כא ) בגלל קשריו לירושלים . עבר הירדן היה עתה חלק בלתי נפרד מממלכת ישראל . הידיעות הרבות בדבר מצור שהטילו מלכי ישראל על ? גבתון אשר לפלשתים' ( מל"א _טו כז ; טז : טו-יז ) — שהיא , כפי הנראה , תל מלאת שממערב לגזר — מלמדות , בי בתקופה זו נפגשו בסביבתה גבולות ישראל , פלשת ויהודה . מלחמת האחים החלישה את שתי הממלכות והביאה לאובדן שארית מרותן על השטחים שנכבשו בימי הממלכה המאוחדת . אין בידנו ידיעות ברורות על השלטון _בעבר הירדן , שם ראתה את עצמה ממלכת ישראל יורשת השלטון בעמון ובמואב , ועל שלטונה של ממלכת יהודה באדום . לפחות חל ק מאדום כבר אבד בימי שלמה . ממצבת מישע עולה , שגם מואב השתחררה ממרות יהודה וישראל , עד שחזרה והשתעב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי