פרק רביעי ממלכות ישראל ויהודה

פרק רביעי ממלכות ישראל ויהודה אחרי מות שלמה התפלגה הממלכה לשני חלקיה הפנימיים , יהודה וישראל . ירבעם בן נבט מן ה _^ רךה מהר אפרים מרד בעוד שלמה בחיים , ברח למצרים ומצא שם מקלט אצל _שישק ( מל " א יא : כו-מ , ( מייסד השושלת הכ"ב . אחרי מות שלמה בא בנו רחבעם לשכם כדי לקבל שם את הסכמת 'כל ישראלי למלכותו , לאחר שהומלך תחילה על יהודה ( בחברון . (? ראשי ישראל תלו את הסכמתם בתנאי י יהקל מעבודת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך ( מל"א יב : ד . ( כאשר סירב רחבעם להיענות לבקשתם , מרדו בו , וירבעם הומלך על ישראל .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי