ו. מחוזות שלמה

ו . מחוזות שלמה הרשימה במל"א ד : ז-יט , המונה את מחוזות שלמה , היא התעודה היחידה במקרא המוסרת במפורש על החלוקה המינהלית של הארץ , ולפיכך נודעת לה חשיבות רבה . לא זו בלבד שהיא תורמת להבנת מבנה של ממלכת שלמה , אלא גם יש בה כדי להעמידנו על אופיין של תעודות מינהל מסוימות שבהן השתמשו עורכי המקרא לתיאור עניינים אחרים . אלט ניתח את הרשימה באופן יסודי , וניתוח זה עדיין תקף , למרות כל הנסיונות שעשו חוקרים שונים כדי להפריכו . אלט קבע שני עקרונות בסיסיים , שאפשר לראות בהם קווים מנחים להבנת הרשימה כולה : ( ו ) מחוזות שלמה כוללים רק את צפון ישראל במובן המצומצם של המונח יארץ ישראל . ' אין הם כוללים את יהודה , ואין ללמוד מן התעודה אם ביהודה היתה חלוקה דומה אם לאו . ברור , שעד התפלגות הממלכה היה בנימין חלק של ישראל , ולכן הוא האיזור הדרומי ביותר ברשימה . ( 2 ) הרשימה כוללת שני סוגים של מחוזות , השונים זה מזה באופיים ; מחוזות שביסודם אינם אלא נחלות השבטים לשעבר ומחוזות שאינם חופפים את נחלות השבטים , והם מוגדרים בעזרת שמות ערים . המחוזות מן הסוג השני נמצאים בעיקר בעמקים , והערים הן ברובן ערים כנעניות ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי