ד. רשימת ערי־הלוויים

ד . רשימת ערי הלוויים זו רשימה מיוחדת במינה , המונה שורה של ערים שנושבו בהן לוויים בכל אחד משבטי ישראל . הרשימה נשתמרה בשתי נוסחאות : האחת ביהוי כא והאחרת בדה"א ו , בשינויים קלים . דומה , שצדק אולברייט באומרו , שמוצא שניהם מרשימה אחת , אשר כללה 48 ערים בסך הכול — ארבע ערים לכל שבט ( וראה מפה . ( 23 לפי הנחה זו מתקבלת הרשימה המובאת בעמי . 235-234 קליין ואולברייט הוכיחו , כי הרכב הרשימה מעיד , שנתחברה בימי הממלכה המאוחדת . רק בתקופה זו היו כל הערים הנזכרות בידי ישראל , שכן ערים באיזור החוף — כגון גבתון *< , לף _1 קה , _גת ךמון ו _^ זר — לא נכבשו קורם , וערים כמו גבתון ורמות גלעד כבר נשמטו מידי ישראל כעבור זמן קצר . הרוצה לייחס את הרשימה לתקופה קדומה יותר , בעל כורחו יכניס בה קווים אוטופיים . אין הצדקה לייחס קווים אוטופיים לרשימה _גיאוגראפית שבמקרא כל עוד אפשר לראות בה תעודה המשקפת את המציאות בתקופה מסוימת . גישה זו יפה במיוחד לרשימה הנדונה , שאינה כוללת דווקא את מרכזי הפולחן הידועים , והערים הנזכרות בה אינן פזורות בצורה שווה בכל חלקי הארץ . אלט היה הראשון שהצביע על העובדה , שערים אלו שכנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי