ב. כיבושי דויד

ב . כיבושי דויד במשך קרוב לשנתיים האחרונות למלכות שאול ישב דויד בצקלג , אחת מערי השדה המרוחקות של מלך גת ( שמ"א בז ; ה-ו . ( דויד אמנם היה בן חסותו של מלך גת , אך היתה לו מידה רבה של עצמאות באזורו , ומאז נשארה צקלג בידי מלכי יהודה ונכללה בין ערי שמעון ( יהר יט : ה ; שמ"א כז . 0 : העיר שכנה בספר הנגב , וממנה יצא דויד ופשט על הנוודים במדבריות הדרום — אל הגשוו י והגן זי והעמלקי כי הנה ישבות הארץ אשר מעולם ( לפי תרגום השבעים : טלם ; והשווה יהו' טו : כד ; שמ"א טו : ד ) בואך שורה ועד ארץ מצרים ( שמ"א כז ; ח . ( עם זאת אמר דויד לאכיש , שפשט על חבלי הנגב של יהודה , כגון נגב יהודה , נגב הירחמאלי ונגב הקיני . צקלג היתה אפוא בגבול הנגב וסמוכה לחבלים הישראליים של הנגב , והיה לה מרחב מחיה כמו של ממלכה ואסאלית קטנה , שמרותה של גת עליה . לפיכך סביר ביותר זיהוי עם תל _^ שריעה ( תל שרע . ( זהו תל גבוה שאינו גדול ביותר , המתנשא ליד נחל גרר ( ואדי א שאריעה , ( ממזרח לגרר ( תל הרח / תל אבו הךיךה ) ומצפון מערב לבאר שבע " . אם גת אכן זהה עם תל צפית ( תל א צאפי , ( המרחק בין גת לצקלג הוא רב : קרוב ל ם 4 ק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי