א. שאול

א . שאול סכנת הפלשתים עוררה את שבטי ישראל לפעולה משותפת , שהביאה בסופו של דבר להקמת המלוכה הישראלית , ובכך נפתח פרק חדש בתולדות ארץ ישראל . מייסד המלוכה היה שאול בן קיש משבט בנימין . עיר מולדתו היתה , כפי הנראה , צלע או צלע האלף , שבה גם נקבר ( שמ"ב כא : יד ; והשווה יהר יח : כח . ( לפי הנאמר בדה"א ח : כט-ל התייחסה משפחתו על גבעון . דומה , שהיתה זו אחת המשפחות המכובדות בגבעת בנימין ( תל אל פול . ( יישוב זה חלש על דרך ההר מיהודה להר אפרים , בגבול שבין שני איגודי שבטים אלה ( וראה במיוחד שופייט : ב ואילך . ( עם כינון המלוכה היתה גבעה לבירה הראשונה של ישראל ונקראה גבעת שאול ( שמ"א יא : ד . ( שבט בנימין נפגע , כנראה , מלחץ הפלשתים , שנציבם ישב ב _^ בע ( ג'בע , ( שנקראה גם ג 3 עת ה 1 < להים בשל הבמה שבה ( שמ"א י : ה . ( מאחר ששמות המקומות דומים ותרגום השבעים עוד מגביר את הבלבול , יש חילוקי דעות רבים על זיהויה של _גבעת בנימין . דומה , שהיום ניתן לקבוע כבטחון , כי המעודד , שנחשפה בתל אל פול , שנבנתה אחרי עזובה ממושכת , לא הוקמה בידי הפלשתים . כל הממצאים , ובמיוחד הקיראמיקה , נמנים עם המכלול ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי