יג. הפלשתים

יג . הפלשתים הפלשתים הגיעו לכנען כמה דורות אחרי בני ישראל . הם נמנו עם הגל של יגויי הים , ' שנדד מזרחה מאיי יוון ואסיה הקטנה בלחץ הפלישה הדודית ליוון . קבוצות אחדות של 'גויי הים' 222 ראה : 291 . ק _^^^ ( 1967 ) , _י _XXX _\ , ץ _(^ 1 ח _1001 _^ 10 7 _^ 010 _^ 1001 \ 40 ז _€0 , קק 223 ? . \\' . 1 _. _3 נות , תולדות , עמי 97 ואילך . 224 מתוך הספרות הרחבה על הפלשתים ועל מוצאם ראה במיוחד ו ת ( 10 ח ? _1 , _^ 0 ח 11511 וו _??} ו 52-92 ; _8 . /\ . 8 _, _\ ' _130311 $ _161 , 7 > . קק _^ 11 ( 1927 ) , _א _61 , / . _'/* , ק 1 ח 20-27 ; . / . _96 _, קק $ , 855 X 7 , 111 ( 1923 ) , ת - /> 1 _( 131 ח 11113 _ץו 1 ק 1 , ? £ < 2 , 1914 ; ; £ _? - £ ו \\/ 11 § 1 חו 1930 ; _0 ., ' \ . _\\ ' 3 ח < 10 מ _€61 _( 5 , 8 . 0 ! 400-900 , _^ 0 ז _1€5 01 x 11 _0 ווו 1 _X 11 x 00 * 15 . ?) 11115 , ת 1 נ \ . _^ . 61 כבר שירתו בימי רמעסס הבי ומרנפתח כשכירים בצבא מצרים , אך הפלשתים נזכרים לראשונה בכתובות המצריות מימי רעמסס הג / ומשנתו השמינית של פרעה זה יש בידנו תיאור מפורט על פלישתם לסוריה ולארץ כנען ועל מלחמתם במ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי