יב. פעולות השופטים

יב . פעולות השופטים המלחמות השונות המתוארות בסי שופטים היו מקומיות ומוגבלות והצטמצמו לאזורים מסוימים . _בררך כלל היו קשורות רק בשבט מסוים ו מכל מקום , אין בידנו עדות , כי יצאו מתחום סביבתו הקרובה של שבט . שמותיהם של חמישה שופטים קשורים לסיפורי מלחמה באזורים שונים של הארץ . עתניאל בן קנז אחי כלב נמנה עם יהודה , ולו מיוחסת גם המסורת על כיבושה של דביר / קריית ספר ט ם טו : טו-יט ; שופ' א : יא-טו . ( מלחמתו עם כושן רשעתים מלך ארם ( נהריים (? לוטה ערפל מבחינה היסטורית וגיאוגראפית . אהוד בן גרא ניצח על מלחמה מוצלחת של שבטו בנימין במלך מואב , שפלש ליריחו . סיפור זה מעיד , כי בפרק זמן מסוים של תקופת השופטים עלה בידי מלך מואב לממש את תביעות ארצו למישור שבין הארנון לחשבון , וכי לא הסתפק , כנראה , בשליטתו על איזור זה ועל ערבות מואב מול יריחו , אלא הרחיב את שלטונו על יריחו ולחץ על בנימין . אין בידנו נתונים על זמנם המדויק של מאורעות אלה , ואין לדעת כמה זמן נמשך לחצה של מואב . מתיאור מלחמתו של אהוד אנו למדים , כי בני מואב נהדפו אל מעבר לירדן , וכי במלחמה השתתפו לוחמים מהר אפרים ( שופי ג ; כז ) — כנרא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי