יא. ברית השבטים וגבולות הנחלות

יא . ברית השבטים וגבולות הנחלות במרוצת תקופת השופטים התגבשו מסגרות השבטים השונים , אף שלא פסקו נדידות של בתי אב ושבטים וסיפוחן של קבוצות מן החוץ . תיאורי גבולותיהם של השבטים נשתמרו בפרקים _הגיאוגראפיים של סי יהושע . לשם תיאור נחלות השבטים שימשו מקורות שונים , שנקבצו בפרקים יג-יט . נוסף על רשימת ערי כנען שלא נכבשו ( וראה לעיל , עמ' , ( 71 אפשר להבחין בשני מקורות שונים זה מזה מיסודם : תיאורי גבולות ורשימות ערים . דומה , כי רשימות הערים קשורות לחלוקות המינהליות של יהודה וישראל , וכי תיאור הנחלות ברשימות אלו הוא משני , אף שעדיין מורגש קשר מסוים בין מחוזות אלה ובין הנחלות הקרומות של השבטים . כנגד זה שימשו תיאורי הגבולות בראש וראשונה להגדרתן של נחלות השבטים , והם משקפים נאמנה את תמונתה של ברית השבטים בשלב מאוחר יותר של תקופת השופטים ( וראה מפה . ( 19 תיאורי הגבולות מצטרפים לרשימה אחידה , המפוזרת בתיאורי נחלותיהם של השבטים השונים ( יהר טו : א-יב ; טז : א-ח ; יז : ז-י ; יח : _יב-כ,- יט : י-יד , כה-כט , לג-לח . דומה , כי הרשימה המקורית שממנה הובאו תיאורי הגבולות הכילה רק שמות של נקודות גבול , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי