י. נדידת משפחות ושבטים

י . נדידת משפחות ושבטים התנחלותם של השבטים השונים היתה תהליך מסובך _ורב תמורות , שלא הוכתר תמיד בהצלחה שווה בכל שבט ושבט . התמונה המצטיירת במקרא משקפת בעיקר את תוצאות התהליך הזה בשלב מאוחר של תקופת השופטים , לאחר שהתגבשו המסגרות השבטיות ורוב השבטים כבר ישבו בנחלותיהם הקבועות . עם זאת עולה מקטעי ידיעות בסיפורים השונים ומרשימות היחס , כי בנחלות השבטים חלו תמורות משני סוגים : ( א ) שבטים אחדים נדדו לאזורים אחרים לאחר שנכשלו נסיונותיהם הראשונים להיאחז באחור מסוים ; ( ב ) משפחות שונות עברו משבט לשבט לפי הנסיבות המיוחדות של התנהלותן , ולא אחת אירע , שבתי אב אחדים מאותה המשפחה הצטרפו לשבטים שונים והעבירו את שם משפחתם לשבטים אחדים . התיאור המפורט היחיד במקרא של נדידת שבט לאחר כשלון היאחזותו באיזור מסוים הוא זה של הדני ( שופי יז-יח . ( אין ללמוד מכאן , שנדידה זו היתה המאורע האחרון מסוג זה בכל השבטים ; מכל מקום , הגירתו העיקרית של מכיר חלה , כפי הנראה , אחריה . אין זאת אלא שסיפור זה נשתמר בזכות כריכתו בסיפור על ייסודו של המקדש החשוב בדן בידי נכדו של משה ( שום יד : 1 ל , ( שעליו התייחסו כוהניו עד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי