ט. ההתיישבות בהר

ט . ההתיישבות בהר צפיפותו של היישוב הישראלי בחבלי ההר חייבה הכשרת ארמות בראשית באיזור זה , בעיקר על ידי בירוא היער הטבעי . צורך זה בא לידי ביטוי מפורש בסי יהד : וידברו בני יוסף את יהושע לאמר מדוע נתתה לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני הי . ויאמר עליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה ובראת לך שם בארץ הפתי והרפאים י כי אץ לך הר אפרים . ויאמרו בני יוסף לא ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל הכנעני הישב בארץ העמק לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל . ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמר עם רב אתה וכדו גדול לך לא יהיה לך גורל אחד . כי הר יהיה לך כי יער הוא ובראתו והיו לך תצאת יו ) ... יז : יד-יח . ( הדעות חלוקות אם תיאור זה מוסב אל התפשטותו של בית יוסף לעבר הירדן או על התיישבותו בחלקים המיוערים של הרי אפרים עצמם " . מכל מקום , משתקפת בו התמונה 43 ו ראה : 203-205 . קק 144 . 4 \ £ 7 , מזר , חקירות , עמי ; 75 אחרוני , התנחלות , עמי 145 . 95 המלים ישם בארץ הפרזי והרפאים חסרות בתרגום השבעים . 146 המלים ילאפרים ולמנשה לאמרי חסרות בתרגום השבעים . 147 ראה : ח _< 10 ח 881 ) 1 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי