מפה 18: תחומי 'הארץ הנשארת' והערים הכנעניות שלא נכבשו