ח. תחומי ההתנחלות

ח . תחומי ההתנחלות בשלבים הראשונים של ההתנחלות חדרו שבטי ישראל רק לאזורים שבהם לא היה יישוב כנעני רצוף וחזק , כלומר , בעיקר לאזורי ההר והנגב ולחלקים התיכוניים והדרומיים של עבר הירדן . המסורת המקראית חוזרת ומטעימה , שלא היה בכוחם של שבטי ישראל להתמודד עם הערים הכנעניות החזקות שבעמקים , הן בגלל רכב הברזל שעמד לרשותן הן בגלל הביצורים החזקים ( יהר יז : יח ; שופי א : יט ועוד . ( התחומים הראשונים של התיישבות השבטים היו מרוחקים ממרכזי השלטון המצריים , ודבר זה עשוי להסביר את העובדה המתמיהה , שאין במקרא זכר לשלטון מצרי בארץ , אף על פי שבימי החדירה והכיבוש במאות הי"ד-הי"ג עדיין שלטו פרעוני הממלכה החדשה בפרובינציה המצרית כנען . גם במקורות המצריים לא הטביעה חדירתם של שבטי ישראל את רישומה , שהרי המצרים לא ראו בה סכנה רצינית לשלום הארץ ולשלטונם . מלבד מצבת מרנפתח משלהי ימי שלטונם _בארץ ישראל בידנו רק ידיעות כלליות על עפירו ושוסים באזורי ההר , והדעת נותנת , כי בתקופה האמורה ברובם לא היו אלה אלא שבטי ישראל . הדבר משתקף היטב בפאפירוס אנאסטאסי אי מימי רעמסס הב . ' ברגע שהנוסע הבודד מגיע לאזורי ההר , הוא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי