ז. רשימת מלכי כנען

ז . רשימת מלכי כנען ברשימה המסכמת של מלכי כנען שנוצחו ( יהר יב : ז-כד ) נמנות כל הערים שנזכרו בסיפורי הכיבוש פחות או יותר לפי סדר הזכרתן בסיפורים השונים . עם זאת מכילה הרשימה שמות נוספים , בעיקר במרכז הארץ ובצפונה , ובכך חשיבותה העיקרית . ברור , שלפני מחבר הרשימה היו תיאורים מלאים יותר מאלה שנשתמרו , והרשימה עשויה אפוא להשלים במידת מה את ידיעותינו . עם זאת מובן , כי ברוב המקרים לא נוכל לדעת באיזה הקשר נזכרת עיר זו או אחרת במקורות . דומה , בי הרשימה נתחברה במתכונת הרשימות הטופוגראפיות המצריות , שבהן מתוארים מלכי הערים הכבושות כשבויים המובלים בידי פרעה , וכך מתקבלת רשימה גיאוגראפית ארוכה , הערובה טורים טורים . גם הרשימה הנדונה ערוכה בצורת טור — הלכה המופיעה גם בתלמוד — ונמנים בה אחד לאחד המלכים המנוצחים . ברשימות המצריות ליקט העורך את שמות הערים מתוך היומן הצבאי של המסע , ולכן הם מופיעים לפי סדר אזכורם במקור המועתק , שאינו תמיד צמוד לסדר הגיאוגראפי . הוא הדין לרשימה שלפנינו : שמות הערים לוקטו מסיפורי הכיבוש לפי סדר הופעתם בסיפורים , וסיפורים אלה נתפסים כאן כמסע אחיד , שבו היכו 'יהושע ובנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי