ו. המלחמות בצפון

ו . המלחמות בצפון בגליל התנחלו ארבעה שבטים : יששכר , זבולון , אשר ונפתלי . אשר , שהתנחל בגליל המערבי , כבר נזכר במקורות המצריים משלהי המאה הי"ד . בתור שכן לערי החוף הפיניקיות החזקות ישב יבקרב הכנעני ישבי הארץ כי לא הורישו' ( שופי א : לב . ( יששכר , שהתנחל במזרח העמק ובצפונו , התגבש , כפי הנראה , מאנשי מס , אשר בחלקם באו לאיזור עוד בתקופת _אל עמארנה . שני שבטים אלה , שנמנו עם הגל הקדום , חדרו לאיזור הכנעני המפותח שבצפון , אלא שלא יכלו להחזיק שם מעמד בלי להשתעבד במקצת לערים הכנעניות החזקות . אין לנו ידיעות על נסיבות התנחלותם של שני השבטים האחרים . נחלתו של זבולון השתרעה במרכז הגליל התחתון , בין עמק יזרעאל לבקעת בית נטופה , ונפתלי תפס איזור נרחב במרכז הגליל התחתון ובמזרחו . מהופעתם הפעילה של שני שבטים אלה במלחמת דבורה מותר להסיק , בי בעת ההיא כבר היו מבוססים . סקר ארכיאולוגי שנערך בגליל העלה , בי ההתנחלות הישראלית החלה בחלקים הפנימיים של הגליל התחתון והעליון , שהיו מיוערים ובלתי מיושבים בתקופת הברונזה . דבר זה בולט ג 9 ראה : 1 ., 36 1 . קנן 1958 , ו _£ _) 01 ו . 51 , 01851 ; . ? 1 £ . _...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי