ה. יהודה

ה . יהודה רובו של שבט יהודה נמנה , כנראה , עם גל הכיבוש המאוחד יותר , שחדר לכנען באמצע המאה הי " ג , בקירוב . עלייתו מתוארת בשופי א : א-ב . י המקום הראשון הנזכר בתיאור מסעם של בני _31 > 1 ;< _£ ? 1 , 71 , ) 102 _* 1 > , <;// # / _74 / . _4 70 ז , { ££ _?!) ££ , _5102 , _* _£ , " ן _6 . < 1 < _מי _^ 1 , 44 _$ _08 . . " 118 . / _1 _.. 1 ; . וזכ _\\' . _^ . /\\\ ז 5 1 קק _£ _* 71 _XXX _\/ _, 1960 , א _056 < ' /! , 1-11 , _6611 < _61 _£ > - י 01 7 >// _?/! -, \ צ 10 / 1 ו _0 _י ] _£ _1 , _£ _\ _10 \ ק 1 זז 1 , 11-1 , 6 * . 0 . \\'; 1 : ד 1 נ 6 ; 1 _^ , 13 _לז 1947 ת 72 _9 ;)\ ' _£ אנציקלופדיה מקראית , א , מטור 694 ואילך 10-18 ,- . קק 1 , 8 , 450 # , 58 ( 1953 ) , ו 81 תג /\ 11 . ק . _\\' . ספרות נוספת ראה : ראולי , עמי 4 ואילך . נ 7 אין יסוד לפקפק באמיתותן ההיסטורית של הידיעות הקצרות שנקבצו בשופי א , מה גם שאינן תמיר עולות יהודה הוא 3 זק ( שמ"א יא ; ח-יא , ( הלוא היא חורבת בזק / _חיירבת אי 3 זיק _שבצפון מזרח הרי אפרים . בעוברם בהרי אפרים החריבו אפוא בני יהודה אחת הערים הכנעניות שבאיזור מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי