ט. מסעו של סתי הא'

ט . מסעו של סתי הא' אין בידנו ידיעות על כנען מן המחצית השנייה של המאה הי"ד , ורק עם עלייתה של השושלת הי"ט במצרים התחדשו מצבות ההתפארות המצריות על מסעות כיבוש לארץ כנען . מטרתם העיקרית של פרעוני השושלת הי"ט היתה החייאת האימפריה המצרית , שכללה את ארץ ישראל ואת סוריה . לשם כך העבירו את בירתם לצפון הדלתה , לאיזור — ואולי למקום — שבו שכנה חות וערת ( אואריס , ( בירת החיקסוס . החל בימי רעמסס הבי נקראה עיר זו פ רעמסס , והיא רעמסס המקראית . גם במסורת הדת התקשרה שושלת זו לימי החיקסוס , שכן כיבדה את האל העליון של החיקסוס קת , ששמו כלול בשם סתי . תעודה מיוחדת במינה היא ימצבת ארבע מאות השנה י , שהוקמה ברעמסס ( השוכנת באיזור קנטיר שמצפון לזרוע הפלוסית ) בידי רעמסס הב' לזכר ארבע מאות שנות שלטונו של האל סת במקום . בשנת , 1320 בקירוב , ערך אביו סתי חגיגות לרגל המאורע , כלומר , עוד לפני שעלתה השושלת הי"ט לשלטון . בחגיגה זו קודש לזכר עולם ייסוד שלטונם של מלכי החיקסוס בשנת 1720 לפני סה"נ , בקירוב , שפרעוני השושלת הי"ט חשו את עצמם יורשיהם ושומרי מסורתם . 7 ו 1 ראה : 107 _!( . = . קק 18 _0 \ = _/< _$ . 1 ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי