ח. תקופת אל־עמארנה

ח . תקופת אל עמארנה דומה , כי בסוף ימי שלטונו של אמנחותפ הבי נחלשה מיתני בעקבות לחץ החיתים , ולכן החלה בגישושים לכרות שלום עם מצרים . תחותימס הד' , 1402-1410 ) בקירוב ) ניצל את ההזדמנות הזאת כדי להחזיר למצרים את שטחי כנען שאבדו בימי אביו . כמעט אין בידנו ידיעות על מסעו נגד מיתני ( נהרינה , ( הנזכר ברשימת קרבנות _מכךנך . בכתובת אחרת מימי תחותימס הד' 9 ; 92 . ק ,. / _#£ 5 , \ ' ( 1946 ) , וח 27 ; 1 _£ 1 < : . ק 5 . 450 _# . 94 ( 1944 ) , _. _תז _& ו 140 ; . ק ( 1924 ) , י 05 , 1 \ 1 ,. // ו _161 111 ג \\' . _? . _^ . 218 // . קק 81 ) , . ח _13 , ק 31 ( 511 וח 93 \ _1313 ראה : רייגי ( לעיל , הערה , ( 82 עמ' 94 . 74-73 ראה : 137-141 ; ? 1 . 1 . קק . ; _X _^ _X ( 1969 ) , י 229 ( . קק ¥ _^ 1131001 , \/ _7 _, _\ \( 1959 ) , 95 הלק , עמי . 163 , 161 161 , 163 96 קק . _7 /\ ' £ 5 , _\\\\\\ ( 1969 ) , , ח 8 . 01 \ ' _60 מדובר על חורו שבויים מגזר , וממכתבי אל עמארנה אנו יודעים , כי פרעה זה היה בצידון ( א"ע , מסי , 85 שורה 98 . ( 71 לימים כרת ברית שלום עם מיתני , ומעתה שררו יחסים תקינים בין ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי