ז. מסעות אמנחותפ הב'

ז . מסעות אמנחותפ הב' מימי אמנחותפ הב' 1410-1436 ) לפני סה"נ , בקירוב , ( בנו של תחותימס הגי , בידנו ידיעות על שלושה מסעות צבא לכנען ולצפון סוריה ( וראה מפה . ( 10 י ראשון המסעות האלה התחיל , כנראה , כאשר היה אמנחותפ עוצר או יורש העצר . המסע נועד לדכא מרידה של שבעה מושלים בארץ תחש , וכולם אכן נתפסו והומתו . תחותימס הגי מת , כנראה , בשעה שיורש העצר היה בדרכו חזרה למצרים . במהדורות המאוחרות של האנאלים של אמנחותפ שונו מספרי המסעות : המסע השני כונה 'הראשון , ' והמסע השלישי נקרא 'השני . ' במסע 'הראשון' — שהוא בעצם השני — עלה אמנחותפ לאורך _'דרך הים' לבקעת הלבנון , ומשם המשיך לארץ ניא , ואולי לאוגרית . המקום הראשון הנזכר הוא _שקוש אךם , שהיא , כפי הנראה , אךמה שבנחלת נפתלי , היום קךן חטין . בהמשך דרכו חצה אמנחותפ את האורונטס בסביבת ק טנה . המלך חזר באותו המסלול דרך בקעת הלבנון , ובהקשר זה נזכרים קדש ו היער שבסביבת לבוא ( חמת , ( שבו נערך ציד ו חשבו שבארץ עמקי ו והשרון , מקום שם נתפס שליח מנהרינה . ברשימה טופוגראפית מימי אמנחותפ הב' השייכת , כפי הנראה , לאותו המסע , נשתמרו השמות האלה ? רת'נו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי