ו. מסעות־המלחמה של תחותימס הג'

ו . מסעות המלחמה של תחותימס הג' ידיעות רבות על הארץ אנו שואבים מכתובותיו של תחותימס הג' 1436-1468 ) לפני סה"נ , בקירוב , ( שערך לפחות 6 ו מסעות מלחמה לארץ ישראל ולסוריה והגיע עד הפרת . המפורטות שבהן הן הידיעות על מסעו הראשון , שבו נלחם בברית של מלכי כנען באיזור מגידו . היתה זו , כפי הנראה , אחת המלחמות המכריעות לייצוב השלטון המצרי בכנען ( וראה מפה . ( 9 לפי כתובותיו של תחותימס השתתפו במלחמה יותר ממאה ערים , ובראשן מלכי קדש שעל הנהר אךנת ( אורו _^ טס ) ומגידו . היתה זו הברית הגדולה ביותר של מלכי כנען שהתייצבה אי פעם נגד שלטון מצרים , ואין ספק , שאחריה עמדה ממלכת מיתני , שהתחרתה במצרים על השלטון בארץ כנען . המרד הקיף את כל הארץ ' , מיתה ( כנראה תל גמה ) י י ועד קצות תבלי , כלומר , מדרום ארץ ישראל עד קצה גבול השלטון המצרי בסוריה . חיל המצב המצרי החזיק רק בעיר שרוחן , אותו מבצר עוז דרומי שהיה מרכז הגנת החיקסוס בארץ . את המרחק של 240 ק"מ שבין סילה , מבצר הגבול העיקרי שבגבול מצרים , ובין עזה עבר הצבא המצרי ב 10-9 ימים בלבד , ומהירות זו מעידה , שקטע דרומי זה של ידרך היםי היה בידיים מצריות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי