ה. עלייתה של הממלכה החדשה במצרים

ה . עלייתה של הממלכה החדשה במצרים תקופת הברונזה המאוחרת היתה המשכה הישיר של תקופת החיקסוס . משטר הערים בארץ לא נשתנה ביסודו , ובמקום לציית למלכי החיקסוס סרו עתה מלכי כנען למשמעת פרעוני הממלכה החדשה של מצרים . חצור ירדה מגדולתה כבירח כנען , אף שנשארה עיר גדולה וחשובה . המינהל המצרי בחר עתה בעזה לבסיסו הראשי ולמקום מושבו של הנציב . מן הסתם נבחרה עזה לפי שהיתה המרכז הדרומי החשוב שעל 'דרך הים / וניתן לפקח עליה ביעילות . 42 ראה : אנציקלופדיה מקראית , א , מטור 440 ואילך . 43 הלק , עמי 478 ואילך . 222 _(( . 44 . קק 9 { . { = _# _5 , 1 , . קק _* . * 11 , 20 / ' , _11- _\\' ' 11 ( 1944 ) , פרט למינהל המצרי לא היה עתה גורם אשר יאחד את ערי כנען , וכך התפתח המשטר של ערי מלוכה האופייני לתקופת הנרונזה המאוחרת . על פי רוב לא התערב השלטון המצרי בענייניהן הפנימיים של ערים אלו והשאיר את השושלות המקומיות על כנן , ובלבד שיקבלו על עצמן את עול מצרים . המצרים לא שאפו לכפות על תושבי הארץ את תרבותם ואת דתם , אלא שמרו עליהם כשמור שליטים על נשלטים פחותים . מטרתם היחידה היתה להבטיח את הבטחון בדרכים , את תשלום המס...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי