ד. תקופת החיקסוס

מצבות ופסלים מצריים מימי הממלכה התיכונה המעידים על קשרים הדוקים עם מצרים נתגלו באוגרית , בגבל ובביירות שבחוף הפיניקי ; בניךב שליד חלב , בקטנה ובתל הזין שבבקעת הלבנון ; ובמגידו , בגזר ובבית עגלים שבארץ ישראל . בחפירות מגידו נמצא פסל של פקיד גבוה מן המאה הי"ט ששמו תחותחךנפ , הידוע לנו מקברו שנחשף במצרים . מרשימת תאריו הרבים עולה , שהיה ממונה על החבלים באסיה שבשליטת מצרים . הצבת פסלו במגידו מעידה ללא ספק על שלטון מצרי בעיר זו במאה הי"ט . ייתכן אפוא , שכתבי המארות המאוחרים משקפים נאמנה את תחום שלטונה של מצרים בשיאו בשלהי המאה הי"ט , אף שכבר ניכרו סימנים להתפוררותו . את העדר מגידו בכתבי המארות עשויה לבאר ההנחה , שעיר זו עדיין היתה בידי המצרים , ולכן לא ראו צורך לכלול אותה ברשימת הערים המורדות והמקוללות . ערים מספר הנזכרות בכתבי המארות ללא ציון שמות מושליהן אולי היו בסיסים מצריים או ערים שהיו בעיני המצרים טריטוריה מצרית . הנחה זו יפה לגבל , ומן הסתם גם לאולסה וללךמות שבחוף הפיניקי , שהיו בסיסים מצריים גם בימי הממלכה החדשה . ד . תקופתהחיקסוס ידיעותינו על ארץ ישראל במאות הי"ח-הט"ו לפני סה"נ מב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי