ג. כתבי־המארות

ג . כתבי המארות את הידיעות החשובות ביותר על ארץ ישראל במאות הכ - ' הי"ט לפני סה"נ אנו שואבים מכך 1 בי המארות המצריים ( וראה מפה . ( 8 קללות אלו נתחברו כדי להביא אסון על ראשיהם של אויבי פרעה , ובצורה זו נשתמרה שורה שלימה של ערים ושבטים שבהם גילו המצרים עניין . נתגלו שתי קבוצות שונות של כתבי מארות מפרקי זמן שונים של השושלת הי"ב . הקבוצה הראשונה היא מן המאה הכי לפני סה"נ , ואילו הקבוצה השנייה היא משלהי המאה הי"ט , בקירוב , או מראשית המאה הי"ח . הקבוצה הראשונה כתובה על חרסים בצירוף קללות , החרסים נשברו אחרי הכתיבה ונקברו במקום מקודש . הם מכילים כעשרים שמות של ערים או חבלים בארץ ישראל ובסוריה ויותר משלושים שמות של מושליהם . רוב השמות אינם ידועים ממקורות אחרים , ויש מקום להניח , שהם שמות של שבטים שישבו _בחבלי ארץ מסוימים . מן הערים הידועות לנו נזכרות ירושלים , _אשקלון ויחויב בארץ ישראל וכן גבל , _עךלןת _ואללה בחוף הפיניקי . ברוב המקומות נזכרים שמותיהם של שלושה מושלים , לעתים של שניים , ובמקרה אחד אף של ארבעה . זוהי תמונה טיפוסית של חברת נוודים בתהליך של התיישבות , שצורת ארגונם היא עדיין השב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי