ב. הגל האמורי

ב . הגל האמורי בכל התלים שבהם נערכו חפירות נמצאה שכבת חורבן משלהי תקופת הברונזה הקדומה , ולאחריה חלה הפסקה מסוימת ביישוב . במקומות אחרים , לעומת זה , החל היישוב בשלהי תקופת הברונזה הקדומה או בשלביה הראשונים של תקופת הברונזה התיכונה . חל שינוי מוחלט בתרבות החומרית , ורק מעט ממנה הועבר מתקופת הברונזה הקדומה לתקופת הברונזה התיכונה ו . המחקר הארכיאולוגי העלה , כי בתקופה זו כללה אוכלוסיית הארץ קבוצות שונות , שתפסו בזו אחר זו את חלקיה השונים של הארץ . דומה , שקבוצות אלו חיו חיים של נוודים למחצה , ויישוב אחר יישוב נכנע לפניהם . מעניינת העובדה , שאנו מוצאים שרידים מתקופה זו לא רק באזורים המיושבים , כי אם גם ברוב האזורים שלא היו מיושבים קודם לכן . הגל הגדול הראשון של מתיישבים בחלקים הדרומיים של עבר הירדן הוא משלהי תקופת הברונזה הקדומה ומן השלב הראשון של תקופת הברונזה התיכונה ( המאות הכ"ג-הכי לפני סה"נ , בקירוב . ( במאות אתרים שנסקרו בדרום הגלעד , בעמון , במואב ובאדום נתגלו חרסים מתקופה זו , שאחריה שוב חלה הפסקה ביישוב , שנמשכה קרוב ל 600 שנה . תמונה דומה נתגלתה בנגב . בכל המרחבים של דרום הנג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי